3. Jag vill…

…men kan inte! Du är inte ensam. Jag möter mängder av personer som vill skriva, kanske till och med skrika ut sin historia, men skräms till tystnad på grund av…

6. Hur börjar man?

Ok, vart ska du börja? Vad tilltalar dig mest, spontant skrivande eller fakta? Börja där det känns enklast! Vill du börja skriva om tankar, känslor eller minnen du bär på…

2. Därför…

Om du inte hittat ditt varför vill jag servera dig några anledningar till att du ska skriva. Se det som ett litet buffébord och plocka det som passar dig och…

1. Ditt varför!

Varför vill jag skriva min bok? Det finns många anledningar till att du vill skriva dina memoarer, men kanske har du lika många anledningar till att du inte vill göra…

9. Sinnesro

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Övningar: Finns det något i ditt liv som du…

6. Att känna sig hel

En blomsteräng i naturen eller en rabatt i trädgården ses ofta som en helhet. Men för att rabatter och blomsterängar ska bli till måste varje enskild blomma få utrymme att…