Om Nestor förlag


Nestor

Välkommen till Nestor förlag & Föreläsning!

Nestor var en kung inom den grekiska mytologin, han var aktad för sin visdom och vältalighet. En nestor brukar ses som den äldste och mest vördnadsvärde inom en viss krets eller ett sällskap. Nestor förlag hoppas kunna bidra med både visdom och vältalighet. Företaget startade 2013 med syfte att göra psykisk ohälsa mer pratbart. Vi vill medverka till ett öppnare klimat och bättre förståelse i ämnet. Företaget hoppas kunna sprida kunskap och ge en insikt kring hur det är att leva med psykisk ohälsa.

Nestor förlag publicerar inte bara böcker utan arbetar också med att utbilda inom ämnen som psykisk ohälsa och terapeutiskt skrivande. Vi samarbetar både med privatpersoner, kommuner, organisationer och företag. Vårt mål är att hjälpa företag att minska antalet sjukskrivningar men även att få den enskilda personen att känna självmedkänsla och självkontroll.

Vi erbjuder:

  • kurser
  • workshops
  • utbildning
  • handledning
  • föreläsning
  • rådgivning
  • personlig vägledning i terapeutiskt skrivande

Är du nyfiken på hur det terapeutiska skrivandet kan hjälpa dig och ditt företag? Kontakta mig för att få veta mer!

 

Du vet väl att det går att följa våra blogginlägg? Skriv in din mailadress längst ner på vår sida. Du kan även följa oss på facebook, twitter och instagram under namnet nestorforlag.

NestorLOGOliggande