9. Sinnesro

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Övningar: Finns det något i ditt liv som du…

6. Att känna sig hel

En blomsteräng i naturen eller en rabatt i trädgården ses ofta som en helhet. Men för att rabatter och blomsterängar ska bli till måste varje enskild blomma få utrymme att…

8. Att vara i balans

Alla varelser behöver balans i sina liv. Vi mår bra av lagom mycket ljus, värme, vatten och näring. Vi behöver även utrymme för både aktivitet och återhämtning samt social samvaro…

5. Meningen med livet

De frön som gömmer sig i jorden har sin mening med livet dolt i sitt inre. När förutsättningarna är tillräckligt goda öppnar sig skalet så att fröet kan utveckla sin…

3. Hoppfullhet och optimism

Naturen förändras hela tiden; fröer gror, plantor växer upp, de blommar och sätter frukt. De gröna vissnar och energin till nästa säsongs växtlighet göms i fröer, lökar, knölar och jordstammar.…