Kurser

  • Skrivteknik

    15 Lektioner inom 399.00 kr

    Välkommen! I kursen skrivteknik lär jag ut 14 olika tekniker för skrivande. Jag ger även exempel på eget skrivande. Vissa tekniker kanske du redan använder utan att veta om det. Så var det i alla fall för mig. Min tanke är att kursen skall kunna användas på flera sätt. Kanske […]

  • Skriv din bok

    18 Lektioner inom 399.00 kr

    Välkommen! Jag har så länge jag kan minnas drömt om att skriva en bok, och jag antar att jag delar den drömmen med dig. Idag har jag två publicerade böcker. Men en himla massa mer på gång. Det är ofta svårt att ta sig från start till mål, det lyckas […]