Välkommen till Nestor förlag!

Nestor förlag är bokförlaget med psykisk ohälsa i fokus. Vår vision är att bli det självklara valet för den som letar litteratur inom området.

Bokutgivning

 Vi tar emot manus inom området psykisk ohälsa för utgivning i e-boksformat. Med psykisk ohälsa menar vi inte enbart närvaro av psykisk sjukdom, utan ditt upplevda mående. Vi är intresserade av ämnen på områden så som missbruk, trauma eller försummelse. Det viktiga för oss är att våra läsare skall känna igen sig i din berättelse, få kunskap eller en större förståelse för din upplevda situation. Vi vill med hjälp av våra böcker bryta tabut inom områdena man sällan pratar om, så som exempelvis missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Mer information om vår bokutgivning finner du här.

Skrivterapi

Vårt mål är inte bara att publicera andras texter utan även att hjälpa dig i ditt skrivande. Som utbildad skrivterapeut hjälper jag gärna dig att läka genom ditt skrivande. Inom kort kommer det information och utbildningar inom området.  Är du intresserad av ett läkande skrivande? Följ gärna gruppen skrivterapi där all information samlas. Vi tror nämligen att alla har en historia att berätta, och att man genom att dela med sig inte bara hjälper andra utan också sig själv.

Välkommen in med ditt manus!